Närpes tomaterna spöar de utländska i smaktest

Vi var väldigt nyfikna på skillnaden av smak, utseende och pris mellan de inhemska och utländska tomaterna.

Så vi tog oss till en lokal matbutik och inspekterade tomaturvalet. Vi köpte spanska och inhemska tomater för att kunna jämföra pris, smak och utseende. De spanska kostade 1,89 euro per kilo medan de inhemska tomaterna kostade 4,09. De inhemska tomaterna, odlade i Närpes, var överlag större än de utländska och de var även rödare och mjukare till konsistensen. Vi smakade först på de utländska, men vi åt inte upp hela tomaten för att skalet var segt och hårt och tomaterna var annars torra. De inhemska var däremot så saftiga att de smälte i munnen.

Vi tyckte att det var konstigt att de närpesiska tomaterna är dyrare,  fastän de utländska är importerade ända från till exempel Spanien. Vi tyckte att Närpes tomaterna var prisvärda för deras goda smak.

Text: Daniel Bäckroos