Återvinningen bristfällig på Kulturkarnevalen

Kulturkarnevalen, som i år ordnas i Närpes har över 500 deltagare. Mängden avfall som bildas är enorm och därför behövs en bra avfallshantering. Sorteringen på evenemanget har dock visat sig vara undermålig.

Botniarosk, som verkar i åtta kommuner i Syd-österbotten, har hand om Närpes återvinningsstationer och avfallshantering. De tar emot över 20 olika typer av avfall, bland annat elektronik- och tegelavfall, metall och glas. 85 procent av allt avfall som hämtas till Botniarosk återvinns och används som nya produkter. Den övriga andelen på 15 procent är grovavfall och deponeras på avstjälpingsplatsen.

Den största avfallsgruppen är köksavfall, där både vanliga hushållssopor och bioavfall ingår. Bioavfallet sorteras mekaniskt från resten på Stormossen, där det komposteras och blir humusmull och biogas. Energiavfallet bränns till energi.

Tiina Marttila som är anställd på Botniarosk i Närpes tycker att närpesborna är bra på att sortera.
- ”Det som man mest hämtar hit är energiavfall från tomatodlingarna” säger Marttila.

Återvinningsstationen har ungefär 250 kunder per månad enligt Marttila, och de hämtar allt möjligt. Centralen är öppen tisdagar och fredagar året runt men tar inte emot bildäck och hela bilar.

Avfallshantering väcker diskussion

På Kulturkarnevalen som ordnas 10–13.11 i Närpes förekommer det förvånansvärt lite sortering.
- ”Det finns en avfallshanteringsplan på kulturkarnevalen, men det finns inte alla sorteringskärl i de utrymmen som vi använder ” säger Eva-Helén Ahlberg som är producent för Kulturkarnevalen.

Hon tycker också att det borde finnas sorteringskärl för bland annat grovavfall, köksavfall och pantflaskor i framtiden på kulturkarnevalen.
Anna-Lena som hör till städpersonalen på Närpes högstadieskola, där karnevalsdeltagarna bor och sover, klargör att det sorteras till en viss grad i skolan. I skolorna sorteras köksavfall, grovavfall och brännbart, men klassrummen har endast ett kärl för köksavfall. Problemet är att kulturkarnevalsdeltagarna inte har blivit informerade om hur de ska sortera.
Nogrann sortering leder till mindre utsläpp vid hanteringen och minskar på slöseriet av naturresurser.

Text och bild: Nicholas Kujala