Tomaternas paradis

Närpes står för 60 procent av tomatodlingen i Finland. Eftersom Kulturkarnevalen i år ordnas på denna ort, så bestämde sig deltagarna i miljöjournalistlabbet för att ta sig en titt på näringen som sysselsätter närmare en niondedel av befolkningen i Närpes.

- Närpestomaterna är renast, säger tomatodlare Sven Sigg ivrigt.

Han står i sitt växthus som ligger ett par kilometer från Närpes centrum. Han är en erfaren tomatodlare och började bygga anläggningen år 1986. Svens tomatodling består av tre växthus som lyser upp mörkret i Närpes. Han visar oss runt i den över hundra meter långa gången med 29 000 tomatplantor. Då vi sakta går fram på den smala gången mellan plantorna berättade han att han inte använder bekämpningsmedel eftersom det är helt förbjudet. Istället för gifter använder han makroflugor som äter upp skadedjuren.  Makroflugorna är en aning större än myggor och de är gröna.
Han använder också andra insekter i växthuset såsom humlor.

- Dem skaffar vi bland annat från Belgien och Holland.

Humlorna pollinerar tomatplantornas blommor som gör att tomaterna utvecklas och kan börja växa. Eftersom humlorna kan bli brända och skada sig i växthusens lampor släpps de ut på natten då det är mörkt. De trivs i den 24 grader varma temperaturen.

- Vi har ca 60-80 humlor i den här, säger Sven och visar lådan med de surrande humlorna.

Om man inte har humlor måste växterna enskilt skakas och det kan vara svårt i ett stort växthus som Svens.

Ett stort problem som är allmänt förekommande i tomatväxthus är viruset ”Tuta Absoluta” som ursprungligen kommer från Holland. Svens odlingar har dock ännu inte drabbats.

- Jag undviker bland annat produkter från Holland, anger han som en av förklaringarna.

Miljövänliga val

Växthusen värmdes tidigare upp med olja men sedan bytte Sven till energi från förbränning av torv och flis, vilket var ett miljövänligare val.

- Vi använder 60 procent flis och 40 procent torv”, säger Sven.

Flis är ett förnyelsebart bränsle medan torv klassas internationellt som ett semifossilt bränsle eftersom det förnyas så långsamt. Fossila bränslen bidrar till klimatförändringen.

Sven tycker att folk skall äta inhemska tomater istället för utländska eftersom de är obesprutade och så är det bra att stöda de inhemska tomatodlarna.  Och enligt honom är tomaterna från Närpes mycket färskare och godare.

- Om jag inte får mina tomater på ett par dagar känner jag mig konstig”, säger Sven och skrattar.
                                                                        Text: Emilia Lindén