Naturresurser

På ett år förbrukar jordens hela befolkning det som jorden behöver ett år och tre månader för att återskapa.


Avfall

Allt du köper blir förr eller senare avfall. Men det mer okända avfallet uppstår då en vara produceras.


Miljögifter

Kemikalierna kommer inte längre ut genom fabrikernas skorstenar och avloppsrör - de finns i de produkter vi köper.


Skogsnaturen

Skogsbruket har förändrat skogarnas karaktär. Det har lett till att skogsnaturens biologiska mångfald är hotad.


Rovdjur

Björnen, vargen, järven och lon har alltid tävlat med människan om samma bytesdjur och revir.


GMO

En potatis kan få anlag av en fisk, tex köldtålighet. Men gener som människan har skapat kan också spridas till vilda arter. 


Klimatförändring

Klimatet har alltid varit i förändring på jorden. Men med klimatförändring menas de förändringar människan orsakat.


Strålning

Det här märket symboliserar radioaktivitet. Radioaktiva ämnen avger strålning - en form av energi som är osynlig. 


Buller

Var sjunde finländare bor i ett område med bullerproblem. Bullret gör oss stressade, stör sömnen. Också naturen lider.


Övergödning

Då människan ökar mängden närsalter i vattnet växer alger och växter snabbare än normalt.


Oljeutsläpp

Östersjön är en viktig transportled. Ungefär 2000 fartyg rör sig dagligen på Östersjön. Antalet oljetransporter ökar hela tiden.