Buller: Tystnad tack!

Buller är egentligen ett av de vanligaste miljöproblemen. Väldigt många människor lider av buller. Buller kan vara ljud som stör, eller ljud som direkt skadar hörseln. Dessutom kan buller göra oss stressade och störa sömnen. Ny forskning visar också att om man under lång tid utsätts för buller ökar det risken för att man drabbas av blodkärlssjukdomar.

 

 

Buller och bång

Gör en snabbgallup om hur människor upplever buller. Välj gärna en bullrig plats där människor rör sig. Be dem svara kort på till exempel frågorna: Är buller ett problem för dig? Var störs du av buller?

Jag hör inte vad jag tänker

Skriv en insändare om buller i eller nära skolan. Låna en decibelmätare från skolan eller kommunen och gör egna undersökningar av bullernivåerna på olika ställen, till exempel i matsalen och några klassrum. Hur är det i slöjdsalen? Gymnastiksalen? På gården?

Bomull i öronen

Skriv en artikel om hur buller sprids och dämpas av olika material och konstruktioner. Använd en decibelmätare för att mäta hur mycket buller det kommer från en moped, alldeles intill mopeden, tio meter ifrån, om du mäter på andra sidan en mur och så vidare. Gör en faktaruta som sammanfattar resultaten.