GMO: Kan det omöjliga bli möjligt?

Genom att förändra växters och djurs gener har människan sedan urminnes tider påverkat naturen. Människan har försökt få fram olika egenskaper hos de växter hon har odlat och de djur hon haft som husdjur. Tack vare ökad kunskap om genetik och bättre teknik kan människan numera syssla med genetisk modifiering som är mycket snabbare och mer omfattande än traditionell avel. På det här sättet kan man föra över anlag mellan arterna, något som aldrig kan hända i naturen.

 

GMO-kontroll

Skriv en undersökande artikel om märkning av GMO-livsmedel. Besök minst en mataffär och leta bland hyllorna efter produkter som kan innehålla GMO, t.ex. soja, potatis, majs, ris, raps, sockerbeta. Hur många produkter hittar du? Hur tydlig är märkningen? Hittar du produkter med antimärkning i stil med "innehåller inte GMO". Du kan få mera information genom att intervjua någon av butikspersonalen.

Vem bestämmer vad du äter?

Skriv en debattartikel om användningen av GMO i maten i din skola. Tag reda på varför man är för eller emot GMO. Vem fattar besluten om vad din skolmat får innehålla. Vilka regler gäller just nu?

Nyttoväxten blev ett ogräs - potatisnässlan breder ut sig

Rita en bild eller gör ett fotomontage av den ideala växten eller det ideala djuret som människan kunde skapa genom genetisk modifiering. Varifrån tar du vilka egenskaper? Byt bilder med varandra och diskutera möjligheterna, riskerna och problemen med de olika växterna och djuren.