Vem bestämmer vad du äter?

Skriv en debattartikel om användningen av GMO i maten i din skola. Tag reda på varför man är för eller emot GMO. Vem fattar besluten om vad din skolmat får innehålla. Vilka regler gäller just nu?

 

Länkar

Gentekniknämnden är ett samarbetsorgan för olika myndigheter och organisationer
www.geenitekniikanlautakunta.fi
 

Motsvarande organisation finns även i Sverige:
www.genteknik.se
 

European Food Safety Authority (EFSA) är ett organ inom EU som framställer vetenskapliga fakta och information gällande mat. En av EFSAs uppgifter är att självständigt utvärdera möjliga risker med GMO för människor, djur och miljö.
www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo

Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA övervakar användningen och märkningen av GM-grödor i Finland
www.evira.fi

Hej då GMO är en mötesplats på nätet för människor som arbetar för ett GMO-fritt Sverige.
www.hejdagmo.se

Kampanjen för ett GMO-fritt Finland (GMO-vapaa Suomi) upprätthålls av bl.a. Luomuliitto och Jordens vänner i Finland. Webbsidan innehåller GMO-kritiskt material.
www.gmovapaa.fi