Övning 1: Varför köpa när du kan låna?

Skriv en artikel om allt sådant som går att hyra eller låna i din hemstad eller kommun, allt från böcker och filmer till kläder och maskiner. Ta gärna reda på hur många gånger olika saker lånas/hyrs ut per år. Vilka saker skulle du själv gärna låna eller hyra, som inte ännu finns att få på din hemort?

 

Länkar

Kuinoma är ett finskt lånenätverk på internet. På Kuinoma kan vem som helst sätta upp sina produkter som andra sedan kan hyra:
www.kuinoma.fi