Övning 3: Fotspår avslöjade miljöbusen

Gör en faktaruta som presenterar det ekologiska fotavtrycket för invånare i olika delar av världen. Förklara hur man beräknar fotavtryck i t.ex. den globala rapporten Living Planet Report. Skriv tips på hur en finländare kan minska på sitt fotavtryck.

 

Länkar

WWF ger vartannat år ut rapporten Living Planet Report med jämförelser av de ekologiska fotspåren för olika länder. Rapporten ges ut på engelska, men WWF i Finland och Sverige brukar sprida info på finska/svenska.
wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report
www.wwf.se/v/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
www.wwf.fi/tiedotus/raportit
 

Storleken på ekologiska ryggsäckar räknas ut med hjälp MIPS-beräkningar. MIPS-metodiken har utvecklats av bl.a. Wupperthal institutet i Tyskland.
www.wupperinst.org/en/projects/topics_online/mips/index.html
 

Finlands naturskyddsförbund har drivit ett projekt i syfte att utreda materialflöden i finländska hushåll:
www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/mips