Klimatförändring: Den sista snögubben?

Klimatet har alltid varit i förändring på jorden. Istider har kommit och gått. Naturliga förändringar har gjort att vissa arter har dött ut medan andra har ökat i antal. Men när man talar om klimatförändring menar man de förändringar som människan är orsaken till.

 

 

Väderkarta

Gör dagens väderkarta för din region om femtio år. Märk ut temperatur, nederbörd, vind, havsvattenstånd, snödjup etc. Hur kan klimatförändringen påverka det lokala vädret?

Min moped bättre än din

Gör en topplista över klimatsmarta fordon. Samla in material om förbrukning och koldioxidutsläpp per kilometer och poängsätt de olika fordonen efter miljövänlighet, prestanda och hur praktiska de är.

Klimatordlistan

Gör en egen ordlista över svåra ord och begrepp som används i klimatdebatter i dagstidningar.