Väderkarta

Gör dagens väderkarta för din region om femtio år. Märk ut temperatur, nederbörd, vind, havsvattenstånd, snödjup etc. Hur kan klimatförändringen påverka det lokala vädret?

 

Länkar

Meteorologiska institutet sysslar inte enbart med väderprognoser, utan bedriver även högklassig vetenskaplig forskning om klimatförändringen. De har bland annat försökt förutspå hur klimatförändringen kan påverka vädret i Finland. Klimatguiden.fi samlar praktisk och tillförlitlig forskningsinformation om klimatförändringen. Webbplatsen upprätthålls av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet.

www.klimatguiden.fi