Rökfri, skötsam flygerkorrhanne söker etta med kvällssol

Gör bostadsannonser för skogslevande arter. Du kan dels skriva annonser, där hotade skogslevande arter söker nya bostäder och dels presentera riktiga skogsmiljöer, där markägaren söker nya "invånare". Illustrera gärna med foton eller teckningar!

 

Länkar

NatureGate – webbportalen om Finlands natur och arter. Här kan du bekanta dig med Finlands växter, fjärilar och fåglar, med speciell tyngdpunkt på växterna, som var och en ges en grundlig presentation i text och bild. Webbsida innehåller en identifieringstjänst för växter med vars hjälp du lätt kan identifiera växter du inte känner.
www.luontoportti.com/suomi/sv/
 

Allmän information om biologisk mångfald finns sammanställd av miljöförvaltningens samarbetsnätverk LUMONET
www.ymparisto.fi/lumonet

METSO-programmet har som målsättning att förbättra skyddet av skogsnaturens biologiska mångfald i södra Finland:
www.metsonpolku.fi/metso/www/fi