Visst finns riktig skog kvar

Gör en kartbaserad artikel om skogar i naturtillstånd i din kommun. Rita in nuvarande skyddsområden på en karta och presentera dem. Lägg också till andra skogsområden som du tycker att är fina och borde bevaras.

Finländska miljöorganisationer upprätthåller en webbsida med exempel på skogsområden som borde bevaras för rekreation och skydd av skogsnaturens biologiska mångfald
www.etelasuomenmetsat.fi


Allmän information om biologisk mångfald finns sammanställd av miljöförvaltningens samarbetsnätverk LUMONET
www.ymparisto.fi/lumonet

METSO-programmet har som målsättning att förbättra skyddet av skogsnaturens biologiska mångfald i södra Finland:
www.metsonpolku.fi/metso/www/fi