Delning av atomer delar opinionen

a) Sammanställ en faktaruta med argument för och emot utbyggnad av kärnkraft i Finland. Använd dagstidningar som källa. Kom ihåg att kolla tidningarnas webbarkiv. Läs både ledare, artiklar och insändare.

b) Sammanställ en faktaruta som presenterar vilka organisationer och vilken typ av personer som i offentligheten motsätter sig eller stöder utbyggnad av kärnkraft. Du kan utgå från argumenten som du sammanställde i övning a.

 

Länkar

Strålsäkerhetscentralen STUK övervakar bl.a. kärnkraftverk och andra strålningskällor. Även den svenskspråkiga versionen av webbsidorna innehåller mycket aktuell information:
www.stuk.fi/sateilytietoa/sv_FI/index

Den nationella kampanjen mot utbyggnad av kärnkraft upprätthåller webbportalen:
www.ydinvoima.fi
 

Kärnkraftsbolagen Fortum, industrins kraft och Fennovoima presenterar sin syn på kärnkraften här:
www.energia.fi/fi/sahko/sahkontuotanto/ydinvoima
 

Ydinreaktioita är en blog publicerad av Energiateollisuus ry, som finns till för föra fram nya synvinklar och aktivera diskussionen kring kärnkraft. I bloggen skriver varierande personer, varav de flesta representerar energi-industrin.
www.ydinreaktioita.fi