För eller emot?

Gör en intervju med en person som är antingen starkt positiv eller starkt negativ till kärnkraft. Förbered dig genom att formulera fem kritiska frågor till intervjuobjektet.

 

Länkar

Strålsäkerhetscentralen STUK övervakar bl.a. kärnkraftverk och andra strålningskällor. Även den svenskspråkiga versionen av webbsidorna innehåller mycket aktuell information:
www.stuk.fi/sateilytietoa/sv_FI/index

Den nationella kampanjen mot utbyggnad av kärnkraft upprätthåller webbportalen:
www.ydinvoima.fi
 

Kärnkraftsbolagen Fortum, industrins kraft och Fennovoima presenterar sin syn på kärnkraften här:
www.energia.fi/fi/sahko/sahkontuotanto/ydinvoima
 

Ydinreaktioita är en blog publicerad av Energiateollisuus ry , som finns till för föra fram nya synvinklar och aktivera diskussionen kring kärnkraft. I bloggen skriver varierande personer, varav de flesta representerar energi-industrin.
www.ydinreaktioita.fi