Som du frågar får du svar

Gör en gallup om kärnkraft bland elever i din skola. Testa hur olika sätt att ställa frågor påverkar resultatet genom att dela in intervjuoffren i två grupper, som får olika ställda frågor. Exempelvis kan den ena gruppen få frågan "Tycker du att kärnkraft är farlig?" och den andra "Tycker du att Finland behöver mera kärnkraft?". Presentera fördelningen av svar grafiskt eller i en artikel.

 

Länkar