Miljöjournalisten – Nytt undervisningsmaterial om miljöfrågor

Miljöjournalisten är ett svenskspråkigt läromedel som kombinerar journalistik och miljökunskap på ett nytt och fräscht sätt. Miljöjournalisten har producerats av Natur och Miljö och Tidningen i skolan.
 

För att inspirera ungdomar i åldern 13-18 år har vi satsat på det visuella uttrycket utan att sänka ambitionsnivån gällande innehållet. I Miljöjournalisten presenteras elva aktuella miljöfrågor som media dagligen rapporterar om och som oroar många tonåringar. Genom konkreta journalistiska övningar fördjupar sig eleverna i orsakerna till problemen och konsekvenserna av dem. På samma gång får de insyn i hur samhället fungerar. Miljöjournalisten passar bra för läroämnesöverskridande undervisning eller som program för en miljötemadag i skolan.
 

Som stöd för Miljöjournalisten har vi öppnat denna webbsida med:

  • Länklistor för varje övning. Via länkarna kan eleverna hitta information som hjälper dem att genomföra övningarna. Länkarna finns under ”För eleven”.
  • Tips för hur läromedlet kan utnyttjas i undervisningen. Här samlar vi era erfarenheter av att genomföra övningarna som ingår i läromedlet.
  • Information om hur din klass kan publicera miljöjournalistiskt material via Magazinefactory. Via Tidningen i skolan kan ni få hjälp med den journalistiska biten.

Vi tar gärna emot tips på bra länkar som inte ännu finns på sidan. Vilka informationskällor använde ni? Skicka också gärna in era egna erfarenheter av hur ni använt Miljöjournalisten. Hur gjorde ni för att inspirera eleverna, hur genomförde eleverna övningarna och hur rapporterades de? Vilka övningar tog längst tid att göra? Och så vidare.

Ge gärna feedback och tips till oss! Antingen på formuläret nedanför eller genom att skicka e-post till:

Sonja Jaari: sonja.jaari(at)naturochmiljo.fi
 

Skriv siffran 5 med bokstäver:

Beställ!

Den första upplagan av Miljöjournalisten, som trycktes med understöd från Svenska kulturfonden och Höijers donationsfond är tyvärr slut.